ΑΦΙΣΑ (2)

 

 

1η ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙ.ΠΑ.Ε

ΤΡΙΤΗ 10 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2019 στις 11.00π.μ

ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ, ΣΙΝΔΟΣ

Υπό την Αιγίδα του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης 

Θα χορηγηθούν 2 μόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης (CME-CPD credits) από τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο

                                                                    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

                             «Μικροβίωμα: Ο ρόλος του στην Υγεία και τη Νόσο»

11.00-11.20           Χαιρετισμοί επισήμων

11.20 – 11.45        Ανθρώπινο εντερικό μικροβίωμα: πρωταγωνιστής  στην υγεία και την νόσο

Γεωργία Γκιούλα,  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ιατρικής Μικροβιολογίας Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Ιατρικό Τμήμα, ΑΠΘ

11.45 – 12.10       Εξερευνώντας το ανθρώπινο μικροβίωμα: Ο ρόλος του NGS στην εργαστηριακή διάγνωση και στη θεραπεία

Φανή Χατζοπούλου, Βιολόγος, MSc, PhD, Επιστημονικός συνεργάτης Μικροβιολογίας Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ.

12.10 – 12.35      Ο ρόλος των προβιοτικών και πρεβιοτικών στην πρόληψη και θεραπεία νοσημάτων

Επίατρος Παναγιώτης Σιάσιος,  Επιμελητής Μικροβιολογικού Εργαστηρίου 424 ΓΣΝΕ

12.35 -13.00       Συμπεράσματα –  Συζήτηση

13.00 – 13.30      Επίδοση τιμητικής πλακέτας στους αφυπηρετούντες Καθηγητές του πρώην Τμήματος Ιατρικών Εργαστηρίων από τους εν ενεργεία Καθηγητές του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών

 

Επιστημονική Επιτροπή

Χατζηδημητρίου Μ. Ιατρός Βιοπαθολόγος, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια και Πρόεδρος Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, Θεσσαλονίκη

Γαλοβατσέα – Κανέλλου Κ., Ιατρός Βιοπαθολόγος, Καθηγήτρια Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, Θεσσαλονίκη

Σκεπαστιανός Π., Ιατρός Βιοπαθολόγος, Καθηγητής Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, Θεσσαλονίκη

Μήτκα Σ., Ιατρός Βιοπαθολόγος, Καθηγήτρια Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδας, Θεσσαλονίκη

ΠΡΟΕΓΓΡΑΦΕΣ παρακάτω

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2Fm7McqxEDYfMPM8Xp9%3Ffbclid%3DIwAR1fA7i5aze2vGQ7utFlvp4fZSoBg43OPWrTUphNcK7qDLuSAIYu6k1WTDs&h=AT2GPsEYGys4RuiI3L50DEH0EE1MBdExigXv4E7iUdSI4EHhAsC_fVng-IluetqIu_O30k9VU1_shciFe2XwDUqg128fzCiAnkxFu-ruaZq0WRSdvQ49LGOUafodxoiWAYg

 

Leave a reply