ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Το Τμήμα ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ της ΕΛΛΑΔΟΣ αποτελεί αυτόνομο Τμήμα τετραετούς φοίτησης με ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών χωρίς κατευθύνσεις.

Το ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ της ΕΛΛΑΔΟΣ (ΔΙ.ΠΑ.Ε.), με έδρα τη Θεσσαλονίκη, βάσει του ν. 4610/2019 (ΦΕΚ 70/τ.Α’/07-05-2019), οργανώθηκε και λειτουργεί ως ΑΕΙ, αποτελούμενο από τις συνέργειες του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος με το πρώην Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (Α.Τ.Ε.Ι. Θεσσαλονίκης), με το πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Κεντρικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι. Κεντρικής Μακεδονίας) και το πρώην Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (Τ.Ε.Ι. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης).

Το ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ αποτελεί μετεξέλιξη του Τμήματος ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ του ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟΥ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Η μετονομασία του Τμήματος ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ σε ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ κρίθηκε απαραίτητη για την καλύτερη εναρμόνιση της ονομασίας του Τμήματος με τα τμήματα BIOMEDICAL SCIENCES Πανεπιστημίων της Ευρώπης που παράγουν αποφοίτους με τις αντίστοιχες γνώσεις και δεξιότητες και τις αντίστοιχες δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης (Φ.Ε.Κ.118/14-6-1996/τ.Α , ΦΕΚ 34/Α/20-3- 2017 –Biomedical Scientist job profile). Προτροπή για μετονομασία είχε γίνει από τους εξωτερικούς αξιολογητές του Τμήματος ήδη από το 2012. Το Τμήμα ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ προσφέρει Πανεπιστημιακές Σπουδές τετραετούς φοίτησης που οδηγούν σε πτυχίο Βιοϊατρικών Επιστημών Πανεπιστημιακού Επιπέδου (Bachelor’s Degree – level 6 κατά to EQF, European Qualifications Framework, Bologna).

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Το Τμήμα ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ του ΔΙΕΘΝΟΥΣ   ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ της ΕΛΛΑΔΟΣ παρέχει Πανεπιστημιακές Σπουδές τετραετούς φοίτησης  και Πτυχίο Βιοϊατρικών Επιστημών Πανεπιστημιακού Επιπέδου (Bachelor’s Degree – level 6 κατά τo EQF, European Qualifications Framework, Bologna). Σκοπός του είναι να παρέχει στους φοιτητές του την απαραίτητη γνώση, με στόχο να παράγει αποφοίτους Ανώτατης Εκπαίδευσης κατάλληλα καταρτισμένους, ώστε αυτοί να μπορούν να πραγματοποιήσουν Εργαστηριακές Ιατρικές Εξετάσεις, με επιστημονική γνώση των παραγόντων που επηρεάζουν τη μεταβολή των βιολογικών δεικτών καθώς επίσης  και των συνθηκών που μπορούν να επηρεάσουν την ακρίβεια και την αξιοπιστία του προσδιορισμού  τους.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών Πανεπιστημιακού Επιπέδου μπορούν να εργαστούν σε οποιοδήποτε από τα επιμέρους πεδία του αντικειμένου των Σπουδών τους και να συμβάλλουν ενεργά και υπεύθυνα στην Οργάνωση και τη Ρύθμιση της λειτουργίας του χώρου εργασίας τους, καθώς επίσης  και στην ανάπτυξη της Τεχνολογίας και της Επιστήμης στο χώρο της Ειδικότητάς τους. Ειδικότερα, κατ’ αναλογία και με άλλες χώρες του Εξωτερικού, οι φοιτητές του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών εκπαιδεύονται ώστε να πραγματοποιούν Ιατρικές Εργαστηριακές Εξετάσεις στελεχώνοντας τα παρακάτω Τμήματα:

 • Mικροβιολογικό-Iολογικ
 • Bιοχημικό
 • Aιματολογικό
 • Aιμοδοσία-Tράπεζα αίματος
 • Aνοσολογικό-Iστοσυμβατότητος
 • Πυρηνικής Ιατρικής (εκτέλεση εξετάσεων RIA)
 • Oρμονολογικό-Eνδοκρινολογικό
 • Tοξικολογικό,
 • Παθολογοανατομικό
 • Κυτταρολογικό
 • Γενετικής
 • Μοριακής βιολογίας
 • Πειραματοζώων.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών  του ΔΙ.ΠΑ.Ε. αναλαμβάνουν υπεύθυνα και εγγυώνται τη σωστή εκτέλεση όλων των Εργαστηριακών Τεχνικών και μπορούν επίσης να αναλάβουν την καθοδήγηση και επίβλεψη των διενεργούμενων  τεχνικών  από το κατώτερης εκπαίδευσης προσωπικό του χώρου εργασίας των. Μπορούν επίσης, με βάση το αντικείμενο των Σπουδών τους, να εργαστούν σε οποιοδήποτε άλλο σχετικό εργασιακό χώρο, όπως  στον Τομέα  της  Βιοϊατρικής έρευνας κπλ.

 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών συνδιοργανώνει με το Τμήμα Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Μοριακές και Βιοϊατρικές Επιστήμες στη Διάγνωση και Θεραπεία Ασθενιών», διετούς διάρκειας. Το Πρόγραμμα αυτό συνδυάζει Διαλέξεις και Εργαστηριακές ασκήσεις που  πραγματοποιούνται  στους χώρους του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών, του Τμήματος της Ιατρικής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης   καθώς και  Διαλέξεις, μέσω Διαδικτύου.

 

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ – ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Το Τμήμα  Βιοϊατρικών Επιστημών βρίσκεται στο χώρο της Σχολής Επιστημών Υγείας του Διεθνούς Πανεπιστήμιου της  Ελλάδος.

Διαθέτει τις παρακάτω Εκπαιδευτικές και Ερευνητικές Εγκαταστάσεις.

Ι. Εκπαιδευτικές Εγκαταστάσεις

9  Εργαστηριακοί  χώροι, 50-80 τ.μ. έκαστος, με κατάλληλο εξοπλισμό για την ΄Ασκηση των φοιτητών. Ειδικότερα:

 1. Εργαστήριο Χημείας Βιοχημείας
 2. Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας – Βιοτεχνολογίας –Γενετικής
 3. Εργαστήριο Ανοσολογίας
 4. Εργαστήριο Κλινικής Χημείας – Ιολογίας
 5. Eργαστήριο Ιατρικής Παθολογικής Ανατομικής – Κυτταρολογίας
 6. Εργαστήριο Ιατρικής Μικροβιολογίας
 7. Εργαστήριο Ιατρικής Μυκητολογίας – Παρασιτολογίας
 8. Εργαστήριο Αιματολογίας
 9. Εργαστήριο Θρομβοφιλίας.

Επίσης, διαθέτει 2 Αίθουσες Διδασκαλίας, 1 Αίθουσα Συνεδριάσεων-Παρουσιάσεων Μεταπτυχιακού, 1 Νησίδα υπολογιστών  και  εξυπηρετείται από το Αμφιθέατρο και τη Βιβλιοθήκη της Σ.Ε.Υ.Π.

ΙΙ. Ερευνητικές Εγκαταστάσεις

Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών  του ΔΙ.ΠΑ.Ε.  διαθέτει  Αίθουσες Εργαστηρίων με πάγκους εργασίας για Ερευνητική χρήση, που μπορούν να καλύψουν την απασχόληση έως και 42 ερευνητών, μεταπτυχιακών φοιτητών ή υποψηφίων διδακτόρων. Επίσης, υπάρχουν Σύγχρονα μηχανήματα και λοιπός εξοπλισμός που μπορούν να καλύψουν τα Ερευνητικά πεδία των Βιοϊατρικών και Μοριακών Επιστημών, στα οποία ήδη δραστηριοποιούνται τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος. (Βιοχημεία-Κλινική Χημεία, Ιολογία-Μοριακή Διαγνωστική, Μοριακή Βιολογία-Γενετική-Ιατρική Βιοτεχνολογία, Ανοσολογία, Μικροβιολογία-Μυκητολογία-Παρασιτολογία, Αιματολογία, Παθολογική Ανατομική – Κυτταρολογία).

Στους Ερευνητικούς Εργαστηριακούς χώρους περιλαμβάνονται:

 1. Ερευνητικός Εργαστηριακός χώρος Βιοχημείας- Κλινικής Χημείας – Ιολογίας – Μοριακής Διαγνωστικής
 2. Ερευνητικός Εργαστηριακός χώρος Βιοχημείας 1
 3. Ερευνητικός Εργαστηριακός χώρος Βιοχημείας 2
 4. Ερευνητικός Εργαστηριακός χώρος Μοριακής Βιολογίας–Μοριακής, Γενετικής& Ιατρικής Βιοτεχνολογίας
 5. Ερευνητικός Εργαστηριακός χώρος Ιστοχημείας/Κυτταροχημείας – Ανοσοϊστοχημείας/ Ανοσοκυττα-ροχημείας – Κυτταρολογίας Υγρής Φάσης – Μοριακής Ιατρικής Ιστοπαθολογίας – Κυτταρολογίας
 6. Ερευνητικός Εργαστηριακός χώρος κλασικής και μοριακής Μυκητολογίας- Παρασιτολογίας και Ιατρικής Μικροβιολογίας Ι
 7. Ερευνητικός Εργαστηριακός χώρος Μικροβιολογίας ΙΙ – Ανοσολογίας
 8. Ερευνητικός Εργαστηριακός χώρος Αιματολογίας – Θρομβοφιλίας.

 

Το Τμήμα Βιοϊατρικών  Επιστημών  διαθέτει  επίσης   Αίθουσα Γραμματείας και χώρους Γραφείων του  Επιστημονικού Προσωπικού.

 • ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Το Τμήμα ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ του ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ προσφέρει Πανεπιστημιακές Σπουδές τετραετούς φοίτησης που οδηγούν σε πτυχίο Βιοϊατρικών Επιστημών Πανεπιστημιακού Επιπέδου (Bachelor’s Degree – level 6 κατά to EQF, European Qualifications Framework, Bologna). Σκοπός του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών είναι να παρέχει στους σπουδαστές την απαραίτητη γνώση με στόχο να παράγει αποφοίτους ανώτατης εκπαίδευσης κατάλληλα καταρτισμένους ώστε να μπορούν να πραγματοποιήσουν τις Εργαστηριακές Ιατρικές Εξετάσεις, έχοντας γνώση των παραγόντων που επηρεάζουν τη μεταβολή των βιολογικών δεικτών και των συνθηκών που μπορούν να επιδράσουν στην ακρίβεια και αξιοπιστία του προσδιορισμού τους. Ικανούς να εργαστούν σε οποιοδήποτε από τα επιμέρους πεδία του αντικειμένου τους και να συμβάλλουν ενεργά και υπεύθυνα στη οργάνωση και τη ρύθμιση της λειτουργίας του χώρου εργασίας τους αλλά και στην ανάπτυξη της τεχνολογίας και της επιστήμης στο χώρο της ειδικότητάς τους.
  Η κατάρτιση των πτυχιούχων του Τμήματος είναι αντίστοιχη με αυτή των Τμημάτων των Πανεπιστημίων της Αμερικής που δίνουν BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY ή BIOMEDICAL LABORATORY SCIENCE μετά από σπουδές τεσσάρων ετών. Αντίστοιχες σπουδές τετραετούς διάρκειας στην Αγγλία οδηγούν σε BACHELOR OF ΒΙΟMEDICAL SCIENCES. Κατ’ αναλογία, οι δυνατότητες επαγγελματικής αποκατάστασης και τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφοίτων του Τμήματος Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστηρίων είναι ανάλογα με αυτά των αποφοίτων των αντίστοιχων Τμημάτων της Αμερικής όπου χαρακτηρίζονται ως MedicalTechnologist (ΜΤ), κατά τον παλαιότερο όρο ή Medical Laboratory Technologists (also known as Medical Laboratory Scientists) κατά τον πιό σύγχρονο όρο και των Biomedical Scientists που αποφοιτούν από τα Βρετανικά Πανεπιστημιακά Τμήματα. Οι Medical Technologists στην Αμερική διακρίνονται σαφώς από τους Medical Technicians που παρακολουθούν προγράμματα διετούς φοίτησης, εργάζονται στα νοσοκομεία υπό την επίβλεψη των Medical Laboratory Technologists/Medical Laboratory Scientists και δεν μπορούν να επιτελέσουν εξειδικευμένες και απαιτητικές εργαστηριακές εξετάσεις.

 • ΠΡΟΦΙΛ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

  Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος, αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται ως Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων στους Ιατρικούς Τομείς που αναφέρονται στο αντικείμενο σπουδών τους και σε οποιουσδήποτε άλλους που έχουν σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο (ετερείες ιατροδιαγνωστικών, βιοϊατρική έρευνα κλπ).Με βάση το ΦΕΚ καθορισμού των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων (ΦΕΚ 118,14/06/96).

 • Δομή Προγράμματος Σπουδών – Περιεχόμενο μαθημάτων

  Η διάρκεια σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Oι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε νοσοκομειακούς χώρους, εκπόνηση εργασιών, πτυχιακή εργασία και πρακτική άσκηση.

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Το Τμήμα Βιοϊατρικών Επιστημών παρέχει 4 έτη σπουδών Πανεπιστημιακού Επιπέδου που περιλαμβάνουν Θεωρητική (Θ), Εργαστηριακή Εκπαίδευση (Ε), Ασκήσεις Πράξης (ΑΠ) και Πρακτική άσκηση.

  Οι παρεχόμενες γνώσεις περιλαμβάνουν τη διδασκαλία βασικών μαθημάτων (μαθήματα γενικής, ΜΓΥ, και ειδικής υποδομής, ΜΕΥ) όπως η Χημεία, Ιατρική Φυσική, Βιοχημεία, Βιολογία, Βιοτεχνολογία, Γενετική, Γενική μικροβιολογία, Ανατομική, Φυσιολογία κλπ που αποτελούν το υπόβαθρο που θα επιτρέψει κατανόηση των φυσιολογικών λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού και των ανωμαλιών τους καθώς και την κατανόηση της αρχής λειτουργίας αλλά και τη σωστή εφαρμογή των περισσότερων διαγνωστικών μεθόδων που θα διδαχθούν στα επιμέρους μαθήματα. Επίσης περιλαμβάνει μαθήματα Εξειδίκευσης, όπως μαθήματα αιματολογίας, Κλινικής Χημείας, Ειδικά μαθήματα μικροβιολογίας, Ιολογίας, Ανοσολογίας, Παθολογικής Ανατομικής, Κυτταρολογίας κλπ. που αναφέρονται ειδικά στις διάφορες παθολογικές καταστάσεις, τις μεταβολές των διαφόρων βιολογικών δεικτών στα βιολογικά υγρά και ιστούς, στις μεθόδους προσδιορισμού τους και στις πρακτικές ορθής επιλογής και εφαρμογής των μεθόδων. Τέλος διδάσκονται μαθήματα ειδικής υποδομής όπως Αγγλική ορολογία, ασφάλεια Εργαστηρίου, Σχεδιασμός Έρευνας-Στατιστική, Πληροφορική, Πειραματόζωα
  κλπ.

  Θεωρητικά μαθήματα

  Τα Θεωρητικά μαθήματα δεν είναι υποχρεωτικά, η παρακολούθησή τους όμως θεωρείται σηματική για την καλύτερη κατανόηση του αντικειμένου και τη διευκόλυνση του φοιτητή στις εξετάσεις του μαθήματος.

  Εργαστηριακά Μαθήματα

  Η παρουσία στα Εργαστηριακά Μαθήματα είναι υποχρεωτική. Τα μαθήματα αυτά περιλαμβάνουν την πραγματοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων με την εφαρμογή από τον φοιτητή Εργαστηριακών τεχνικών σχετικών με το αντικείμενο του κάθε εργαστηρίου και την εκπαίδευση στη χρήση του σχετικού εργαστηριακού εξοπλισμού. Τα Εργαστηριακά μαθήματα πραγματοποιούνται σε κατάλληλα εξοπλισμένες αίθουσες Εργαστηριακών Ασκήσεων σε ομάδες των 20-25 φοιτητών. Για να θεωρηθεί ότι ένας φοιτητής έχει παρακολουθήσει επιτυχώς ένα εργαστηριακό μάθημα, θα πρέπει να συμπληρώσει επιτυχώς το 80% των εργαστηριακών ασκήσεων και να περάσει επιτυχώς τις σχετικές εξετάσεις.

  Άσκηση Πράξης

  Η παρουσία στις ασκήσεις πράξης είναι επίσης υποχρεωτική. Οι Ασκήσεις Πράξεις αποτελούν μέρος της εξάσκησης στα Εργαστηριακά Μαθήματα και συνήθως περιλαμβάνουν την ανάλυση της θεωρητικής βάσης των εργαστηριακών τεχνικών και τη μελέτη επι χάρτου εργαστηριακών ασκήσεων, την επίλυση θεωρητικών προβλημάτων που αφορούν την επιλογή των κατάλληλων εργαστηριακών τεχνικών και την επεξεργασία εργαστηριακών αποτελεσμάτων. Οι Ασκήσεις Πράξης προηγούνται των αντίστοιχων εργαστηριακών ασκήσεων και στοχεύουν στην καλύτερη προετοιμασία του φοιτητή.

  Στα μαθήματα που έχουν μικτό, θεωρητικό και εργαστηριακό χαρακτήρα, οι υποχρεώσεις του φοιτητή σε σχέση με το μάθημα ολοκληρώνονται με την επιτυχή ολοκλήρωση των εξετάσεων τόσο του θεωρητικού όσο και του εργαστηριακού μέρους. Στην τελική βαθμολογία του μαθήματος συμμετέχουν, ο βαθμός της θεωρίας κατά 60% και του Εργαστηρίου κατά 40%.

  Πρακτική άσκηση

  Η Πρακτική άσκηση/ Κλινική-Εργαστηριακή Εκπαίδευση περιλαμβάνει την άσκηση σε Τμήματα νοσοκομείων ή διαγνωστικών κέντρων και γενικότερα σε χώρους του αντικειμένου τους στην Ελλάδα ή το εξωτερικό. Μέρος της πρακτικής άσκησης/ Κλινικής-Εργαστηριακής Εκπαίδευσης μπορεί να γίνει και σε αντίστοιχου αντικειμένου ερευνητικά εργαστήρια.

  Το Πρόγραμμα Σπουδών τροποποιείται σε τακτά διαστήματα ώστε να διατηρεί τη σύνδεσή του με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και την αντιστοιχία του με τα Προγράμματα των Biomedical Scientists των Ευρωπαϊκών Πανεπιστημίων (BACHELOR OF ΒΙΟMEDICAL SCIENCES) ή Medical Laboratory Scientists Πανεπιστημίων της Αμερικής (BACHELOR OF SCIENCE IN MEDICAL TECHNOLOGY ή BIOMEDICAL LABORATORY SCIENCE) την οποία διαπίστωσαν και οι εξωτερικοί αξιολογητές του Τμήματος ήδη από το 2012. Επίσης, εναρμονίζεται με την πολιτική για την εκπαίδευση της European Association for Professions in Biomedical Sciences.

 • ERASMUS

  Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης σε Ιδρύματα του εξωτερικού μέσω του προγράμματος ERASMUS και άλλων προγραμμάτων για παρακολούθηση μαθημάτων, ερευνητική εργασία ή πρακτική άσκηση. Ανάλογα, φοιτητές Τμημάτων του εξωτερικού μπορούν να μετακινηθούν προς το Τμήμα. Κατά την πενταετία 2011-2015, 28 φοιτητές του Τμήματος μετακινήθηκαν προς το εξωτερικό και 11 φοιτητές Ιδρυμάτων του εξωτερικού μετακινήθηκαν προς το Τμήμα.

 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  Γενικά, αν και αιτείται 70-80 φοιτητές, το Τμήμα δέχεται ετησίως περίπου 120 φοιτητές (περίπου 10 εισακταίοι/μέλος ΕΠ) με αρκετά καλό επίπεδο (οι βάσεις εισαγωγής είναι κατά μέσο όσο μεγαλύτρες από το 80-90% των λοιπών Τμημάτων ΤΕΙ και το 25-38% άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων). Ειδικοτερα, στις εξετάσεις του 2016, η βάση εισγωγής των φοιτητών ήταν 15707 μόρια, μεγαλύτερη από τη βάση εισαγωγής των 38 από τα συνολικά 46 τμήματα ΤΕΙ του 3 ου Επιστημονικού Πεδίου, Επιστήμες Υγείας και Ζωής.

Latest News