ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Σκοπός του Τμήματος Βιοϊατρικών Επιστημών είναι να προσφέρει Πανεπιστημιακές Σπουδές τετραετούς φοίτησης που οδηγούν σε πτυχίο Βιοϊατρικών Επιστημών Πανεπιστημιακού Επιπέδου (Bachelors Degreelevel 6 κατά τo EQF, European Qualifications Framework, Bologna) κατ’ αναλογία με αντίστοιχα Τμήματα Βιοϊατρικών Επιστημών του Εξωτερικού.

Το πρόγραμμα σπουδών ολοκληρώνεται σε 8 εξάμηνα και περιλαμβάνει τετράμηνη υποχρεωτική πρακτική άσκηση στο τελευταίο εξάμηνο και 2 μήνες προαιρετική πρακτική άσκηση κατά την διάρκεια των σπουδών. Επίσης περιλαμβάνει προαιρετική εκπόνηση πτυχιακής εργασίας.

Το πτυχίο Βιοϊατρικών Επιστημών προσφέρει την ακαδημαϊκή γνώση και δεξιότητα εκτέλεσης του τεχνικού μέρους όλων των εργαστηριακών μεθόδων που διενεργούνται σε διαγνωστικά Ιατρικά εργαστήρια. Κατ’ αναλογία και με άλλες χώρες του εξωτερικού, οι φοιτητές του τμήματος εκπαιδεύονται ώστε να απασχολούνται σε φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σχετικές με το γνωστικό τους αντικείμενο, στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα σε εργαστήρια, ερευνητικά κέντρα και στην εκπαίδευση (δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια). 

Διαβάστε Περισσότερα

Το Πυθία είναι ο χώρος όπου υπάρχει πρόσβαση στην βαθμολογία των μαθημάτων, την δημιουργία αίτησης και αποστολή της στην γραμματεία του τμήματος και λίστα με τα μαθήματα ανα εξάμηνο.

Με την είσοδο στο Moodle και αφού επιλέξουμε το τμήμα μας, μας εμφανίζει την λίστα με τα μαθήματα όπου μπορούμε να γραφτούμε και να αποκτήσουμε πρόσβαση στις ανακοινώσεις αλλά και στις σημειώσεις ή διαφάνειες που ανεβάζει ο καθηγητής.

Εύδοξος

Ο Εύδοξος πρόκειται για μία πρωτοποριακή υπηρεσία για την άμεση και ολοκληρωμένη παροχή των Συγγραμμάτων των προπτυχιακών φοιτητών.

Department of Biomedical Sciences

The Biomedical Sciences Department of School of Health Sciences of the International Hellenic University-IHU (formerly known as Alexandreio Technological Educational Institute) is a public University offering both a BSc in Biomedical Sciences (4-year course) and a Master of Science course, named “Biomedical and Molecular Sciences: Diagnosis and Treatment”, in cooperation with the Medical School of Democritus University, Thrace.

Our program offers courses in the biomedical sciences, including anatomy, physiology, histology, cytology, biology, molecular biology, genetics, biochemistry, clinical chemistry, microbiology, clinical microbiology, immunology, mycology, virology, Hygiene, parasitology, biotechnology, hematology, blood transfusion, pathology. As the courses progress, increasing emphasis is placed on scientific research, as students obtain first-hand experience of laboratory research in the later stages. Students choose their own diploma thesis and the possible areas for investigation within the University are wide ranging. Our program also offers to our students a six-month traineeship in the laboratories of Public Hospitals, private Diagnostic Laboratories or Research Institutions. 

Learn More

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ ΜΕΣΩ PODCASTS ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΟΤΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΟΥ ΜΕΛΛΟΝ