• ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Στην Ελλάδα, οι απόφοιτοι του Τμήματος Ιατρικών εργαστηρίων, ακολουθούν ένα πρόγραμμα σπουδών τετραετούς φοίτησης, ανώτατης εκπαίδευσης, ανάλογο με αυτό Πανεπιστημίων του εξωτερικού, που τους εξασφαλίζει σε βάθος γνώση της παθοφυσιολογίας των νόσων και των επιπτώσεών τους στο προφίλ των βιολογικών δεικτών στα υγρά και τους ιστούς του σώματος και σε βάθος κατανόηση και γνώση των αναλυτικών εργαστηριακών μεθόδων, καθιστώντας τους ικανούς να πραγματοποιούν και να έχουν την ευθύνη του τεχνικού μέρους όλων των εργαστηριακών Ιατρικών Εξετάσεων, σύμφωνα με το ΦΕΚ κατοχύρωσης των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων(ΦΕΚ 118, 14/06/96).

 • ΠΡΟΦΙΛ ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

  Με την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι του τμήματος, αποκτούν τις απαραίτητες επιστημονικές και τεχνολογικές γνώσεις και ικανότητες, ώστε να δραστηριοποιούνται ως Τεχνολόγοι Ιατρικών Εργαστηρίων στους Ιατρικούς Τομείς που αναφέρονται στο αντικείμενο σπουδών τους και σε οποιουσδήποτε άλλους που έχουν σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο (ετερείες ιατροδιαγνωστικών, βιοϊατρική έρευνα κλπ).Με βάση το ΦΕΚ καθορισμού των επαγγελματικών τους δικαιωμάτων (ΦΕΚ 118,14/06/96).

 • Δομή Προγράμματος Σπουδών – Περιεχόμενο μαθημάτων

  Η διάρκεια σπουδών στο τμήμα είναι οκτώ (8) εξάμηνα. Κατά τη διάρκεια των επτά (7) πρώτων εξαμήνων οι σπουδές περιλαμβάνουν θεωρητική διδασκαλία, εργαστηριακές ασκήσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις σε νοσοκομειακούς χώρους, εκπόνηση εργασιών. Κατά το 8 ο εξάμηνο πραγματοποιείται η Πρακτική Άσκηση των φοιτητών και η εκπόνηση Πτυχιακής Εργασίας. Μικρές τροποποιήσεις του Προγράμματος Σπουδών που αφορούν κυρίως τη χρονική σειρά και την έκταση της παρεχόμενης γνώσης ανά αντικείμενο έχουν γίνει κατά καιρούς.

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Γενική περιγραφή – Στόχοι Προγράμματος Σπουδών Το Τμήμα Ιατρικών Εργαστηρίων παρέχει 4 έτη σπουδών που περιλαμβάνουν Θεωρητική, Εργαστηριακή Εκπαίδευση και Πρακτική άσκηση. Γνώσεις: Οι παρεχόμενες γνώσεις περιλαμβάνουν τη διδασκαλία βασικών μαθημάτων όπως η Χημεία, Ιατρική Φυσική, Βιοχημεία, Βιολογία, Βιοτεχνολογία, Γενετική, Γενική μικροβιολογία, Ανατομική, Φυσιολογία κλπ που αποτελούν το υπόβαθρο που θα επιτρέψει κατανόηση των φυσιολογικών λειτουργιών του ανθρώπινου οργανισμού και των ανωμαλιών τους καθώς και την κατανόηση της αρχής λειτουργίας αλλά και τη σωστή εφαρμογή των περισσότερων διαγνωστικών μεθόδων που θα διδαχθούν στα επιμέρους μαθήματα.

 • ERASMUS

  Οι φοιτητές του Τμήματος έχουν τη δυνατότητα μετακίνησης σε Ιδρύματα του εξωτερικού μέσω του προγράμματος ERASMUS και άλλων προγραμμάτων για παρακολούθηση μαθημάτων, ερευνητική εργασία ή πρακτική άσκηση. Ανάλογα, φοιτητές Τμημάτων του εξωτερικού μπορούν να μετακινηθούν προς το Τμήμα. Κατά την πενταετία 2011-2015, 28 φοιτητές του Τμήματος μετακινήθηκαν προς το εξωτερικό και 11 φοιτητές Ιδρυμάτων του εξωτερικού μετακινήθηκαν προς το Τμήμα.

 • ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΑ

  Γενικά, αν και αιτείται 70-80 φοιτητές, το Τμήμα δέχεται ετησίως περίπου 120 φοιτητές (περίπου 10 εισακταίοι/μέλος ΕΠ) με αρκετά καλό επίπεδο (οι βάσεις εισαγωγής είναι κατά μέσο όσο μεγαλύτρες από το 80-90% των λοιπών Τμημάτων ΤΕΙ και το 25-38% άλλων Τμημάτων Πανεπιστημίων). Ειδικοτερα, στις εξετάσεις του 2016, η βάση εισγωγής των φοιτητών ήταν 15707 μόρια, μεγαλύτερη από τη βάση εισαγωγής των 38 από τα συνολικά 46 τμήματα ΤΕΙ του 3 ου Επιστημονικού Πεδίου, Επιστήμες Υγείας και Ζωής.

Latest News